Kosova’ya AB’ye vizesiz seyahatin iki nedeni

Emre ERGÜL

Avrupa Parlamento­su’nda geçtiğimiz haf­ta önemli bir imza tö­reni yapıldı. Strasbourg’daki genel merkezde atılan imzala­ra göre, Kosova pasaportu taşı­yanlar, 1 Ocak 2024 itibarıyla Şengen Bölgesi’nde vizesiz se­yahat edebilecek.

Kosova Başbakan Yardımcı­sı Besnik Bislimi “Kosovalıla­rın vize alamamasından dolayı binlerce fırsatlar kaçtı. Artık AB ile bağlarımız güçlenecek” derken, AP’nin Kosova Rapor­törü Thijs Reuten de “Kosova dışındaki tüm bölge vatandaş­ları vizesiz seyahat edebiliyor­du. Haksızdı, adaletsizdi ve bu durum artık sona erdi” dedi.

Pozitif rakamlar

Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya vatandaşları Ara­lık 2009; Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaşları da Aralık 2010’dan bu yana vizesiz Şen­gen Bölgesi’nde seyahat ede­biliyor.

Reuten’e göre, süreç 2008’de bağımsızlığını ilan eden Ko­sova için “uzun ve zorlu” oldu. Kosovalılar mutlu sona tam 11 yılda ulaşabildi. Vize serbesti­sinin ardında iki büyük etken bulunuyor. AB medyasına göre, ilki ve en önemlisi, yolsuzluk ve yoksullukla yıllarca mücade­le eden Kosova’nın ekonomik sözlerini yerine getirmesi…

1.8 milyon nüfuslu Avru­pa’nın en genç ülkesi, pozitif büyüme rakamları ortaya koy­du. 2006-2022 yılları arasında gayrı safi milli hasıla artışın­da ortalama yüzde 3.64’lik bir oran tutturdu. Ülke 2021 yılın­da yüzde 16.32’lik rekor bir ar­tışa imza attı.

Metal ihracatçısı

Kosova ağırlıklı olarak metal (toplam ihracatın yüzde 47’si) ve mineral ürünleri (toplam ihracatın yüzde 30’u) ihraç eden bir ülke… Diğer ihracatlar arasında hazır gıda, plastik ve kauçuk, makine, ev aletleri ve elektrik malzemeleri ile teks­til yer alıyor.

AB’nin beş ülkesi Kosova’ya “Hayır” dedi

Dünyanın en büyük beşinci linyit kömürü rezervlerine sa­hip olan Kosova, altın, krom, nikel ve aleminyum zengi­ni… Ünlü yaşam maliyet sitesi Numbeo’ya göre, kira hariç Ko­sova’da aylık yaşamın bir kişi­ye maliyeti 393 euro (8 bin 472 Türk Lirası). Bu rakam, dört ki­şilik bir aile için bin 337 euro (28 bin 800 TL).

İstatistiklere göre, bir litre sütün 1 euro, bir kilo muzun 1.23 euro olduğu Kosova’da ya­şamak Türkiye’den yüzde 14.3 daha ucuz. Ülkede yoksulluk oranı ise yüzde 34.2… Birleş­miş Milletler’e göre yaklaşık 90 bin Kosovalı mesken yardı­mı alıyor.

193 BM ülkesinin 114’ünün tanıdığı Kosova’nın bağım­sızlığını AB’nin 27 ülkesinden 22’si tanıyor. Tanımayan 5 AB ülkesi şunlar: İspanya (Bask ve Katalonya’ya örnek olur diye), Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanis­tan (KKTC nedeniyle) ve ülke­lerdeki azınlıklara emsal teşkil eder diye Slovakya ve Romanya.

Radio Free Europe’a göre, tanınma sorunu yaşayan Ko­sova’ya vize serbestisi tanın­masının ikinci nedeni ise si­yasi: “Kosova’ya vizesiz seya­hat süreci, Rusya’nın Ukrayna işgali (24 Şubat 2022) sonrası hızlandı. Avrupa Birliği, Rus­ya’nın Balkanlar’daki etkisini yok etmek istiyor ve bu neden­le bu konuda adımlar attı.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir