Boşanma sürecinde katledilen Hülya Şellavcı davası Meclis gündeminde

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İzmir’de boşanma davası süreci içinde olduğu eşi tarafından katledilen Hülya Şellavcı’nın; dava süreci içerisinde 6284 sayılı Kanunun etkin uygulanmaması sebebi ile İzmir 16. Aile Mahkemesi Hâkimi Hülya Gözel hakkında HSK nezdinde yürütülen disiplin soruşturması ve ceza kovuşturmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Suiçmez, ilgili İzmir 16. Aile Mahkemesi Hâkimi hakkında HSK nezdinde herhangi bir disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması başlatılmış mıdır diye sordu.

CHP’li Suiçmez, İzmir’de boşanma davası süreci içinde olduğu eşi tarafından katledilen Hülya Şellavcı’nın; dava süreci içerisinde 6284 sayılı Kanunun etkin uygulanmamasını Meclis gündemine taşıyarak, Bakan Tunç’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

6284 sayılı kanunun etkin şekilde uygulanmamasından dolayı Hülya Şellavcı Yeğin gibi birçok kadının öldürüldüğünü dile getiren Suiçmez, şu soruları yöneltti:

  • İlgili hâkim İzmir 16. Aile Mahkemesi Hâkimi Hülya GÖZEL hakkında HSK nezdinde herhangi bir disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması başlatılmış mıdır ve başlatılmış ise hangi aşamadadır? İlgili hakkında devam etmekte veya sonuçlandırılmış başkaca disiplin soruşturmaları ve ceza kovuşturmaları mevcut mudur?
  • İlgili hakkında bir disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması başlatılmış ve halen sonuçlandırılmamış ise maktulün öldürüldüğü 21/10/2022 tarihinden bu yana neden sonuçlandırılmamıştır?
  • Soruşturma ve ceza kovuşturması sürecinde ilgili hâkim Aile Mahkemelerinde görev yapmaya devam etmiş midir? 2802 S.Kanun md:77 de belirtilen tedbirler uygulanmış mıdır?
  • Mevcut durumda emekli olduğu ve noterlik mesleğine başladığı anlaşılan ilgilinin; noterlik atamasında HSK nezdinde yürütülen bir disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması var ise, Kanunen noter olarak atanmasına bir engel teşkil edip etmeyeceği ve bu hususta bir araştırma yapılıp yapılmadığı tetkik edilmiş midir?
  • İlgili hakkında açılmış bir disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması var ise ve bu sürecin yaklaşık 15 aydır sonuçlandırılmamış olması etkin soruşturma ihlali değil midir?
  • Haklarında soruşturma yürütülen yargı mensuplarının, emekli olarak disiplin soruşturma süreçlerini etkisiz hale getirmeleri, toplumsal algı açısından bir cezasızlık görünümü yaratmakta mıdır?
  • Cezasızlık politikasından yararlanan yargı mensuplarının, adalete duyulan güveni azalttığını düşünüyor musunuz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir